Bepalen van het Nodal Point ofwel het Anti Parallax Punt


De onderdelen die op deze procedure van toepassing zijn worden in Figuur 3 afgebeeld. Er wordt een snelkoppeling 1 op het statief geschroefd. Het is een Arca Swiss compatible verbinding, een onofficiële standaard. In die snelkoppeling wordt een slede 2, een Nodal Slide, vastgeklemd en vastgeklemd met knop A. De Camera die voorzien is van een Arca Swiss compatible bodemplaat, wordt in de Nodal Slide wordt vast geklemd in klem 3 met knop B.

Hoe dat er in werkelijkheid met de camera uitziet geven Figuur 1 en 2 weer. De camera moet uitgelijnd worden op de horizontale as zoals in Figuur 1 laat zien. In deze afbeelding is A het ingestelde centrum van rotatie. De combinatie van camera en lens roteren rond dit punt. Plaats ergens twee objecten achter elkaar. Het beste kunnen dat twee smalle voorwerpen zijn maar het gaat ook met objecten zoals ik die in de uiteenzetting over de parallax gebruikte. Zelf heb ik twee oude studio statieven die in met een tussenruimte van ongeveer 1,50 achter elkaar opstel. Volgens sommige bronnen op internet is het anti parallax punt op veel lenzen met een vast brandpunt aangegeven door een goudkleurige ring. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Plaats de camera opstelling een paar meter achter het eerste voorwerp. Als uitgangspositie plaats ik de voorkant van de lens altijd achter het centrum van rotatie. Je verschuift de camera door knop A op te lossen en rail B een stukje naar voren te schuiven, zie Figuur 2. Vergeet niet de vergrendeling (A) steeds weer vast te zetten. De camera wordt nu in stappen steeds een stukje naar voren geschoven op rail B om de parallax te verkleinen en het anti parallax punt te naderen. In iedere stap controleer je de Parallax door de lens te roteren. Doe dit zó vaak dat beide voorwerpen op een lijn blijven als je de camera roteert. Als je het Anti Parallax Punt hebt ingesteld is het centrum van rotatie van de camera met de lens ook heel anders geworden (Animatie 2) vergeleken met de opstelling (Animatie 1) direct op het statief die op de pagina "Parallax en Nodal Point" wordt beschreven. Het Anti Parallax Punt D in Figuur 2 is tevens het optische centrum (brandpunt) van de lens. Alle lichtstralen gaan door dat ene punt heen en vallen dan op de sensor C. De as van rotatie gaar exact door dit punt heen Met de opstelling die hier is beschreven is het mogelijk Cilindrische Panorama's te fotograferen. Als je Sferische Panorama's maakt heb ik een volledige Panorama Kop nodig. Het bepalen van het Anti Parallax Punt is hier hetzelfde. Hoe je met zulk een opstelling werkt komt op een andere pagina aan de orde. In Animatie 3 heb ik tenslotte nog willen laten zien hoe de nodal Slide en de snelkoppeling op het statief worden geplaatst. Ik heb e videofilm ingesloten omdat daarin zéér duidelijk wordt uitgelegd hoe je te werk moet gaan om het Anti Parallax Punt te bepalen.
Stacks Image 25487
Figuur 1
Stacks Image 25489
Figuur 2
Stacks Image 25495

Figuur 3

Klik op de GIF speler om de animatie te starten/stoppen.

Animatie 1
Direct op statief
Animatie 2
Met Nodal Slide
Animatie 3
Samenstellen onderdelen
Lastste update: